Koolielu

Kodukord


Õpilased on kohustatud:

 1. tunniks ettevalmistama ja vajalikud õppevahendid kaasa võtma;
 2. käituma õpilasele kohaselt;
 3. suhtuma hoidvalt kooli varasse, teatama lõhkumistest, kahjustustest ja vargustest direktorile;
 4. kandma vahetusjalatseid;
 5. kandma kontsertidel ja teistel kooli pidulikel üritustel pidulikku rõivastust ja vahetusjalatseid;
 6. hoolitsema, et mobiiltelefon tundi ei segaks;
 7. mitte hilinema ega puuduma põhjuseta;
 8. teatama õpetajale, kui mingil põhjusel ei saa tundi tulla.

 

 • Kunstide kooli õppima võetakse alla 18-aastane õpilane lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Teovõimelises eas õppur ersitab avalduse ise. Õpilane arvatakse õpilasnimekirjast välja samuti kirjaliku avalduse alusel või kooli lõpetamisel. 
 • Kui tunni algusest on kulunud 15 minutit, kuid õpetaja ei ole saabunud, on õpilasel õigus lahkuda, teavitades sellest enne direktorit või kedagi õpetajatest.
 • Väljasõidud algavad ja lõpevad eelnevalt kokku lepitud kogunemiskohas. Erandid lepitakse kokku vastutava õpetajaga enne väljasõitu.

Õpilased on kohustatud:

 1. tunniks ettevalmistama ja vajalikud õppevahendid kaasa võtma;
 2. käituma õpilasele kohaselt;
 3. suhtuma hoidvalt kooli varasse, teatama lõhkumistest, kahjustustest ja vargustest direktorile;
 4. kandma vahetusjalatseid;
 5. kandma kontsertidel ja teistel kooli pidulikel üritustel pidulikku rõivastust ja vahetusjalatseid;
 6. hoolitsema, et mobiiltelefon tundi ei segaks;
 7. mitte hilinema ega puuduma põhjuseta;
 8. teatama õpetajale, kui mingil põhjusel ei saa tundi tulla.

 

 • Kunstide kooli õppima võetakse alla 18-aastane õpilane lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Teovõimelises eas õppur ersitab avalduse ise. Õpilane arvatakse õpilasnimekirjast välja samuti kirjaliku avalduse alusel või kooli lõpetamisel. 
 • Kui tunni algusest on kulunud 15 minutit, kuid õpetaja ei ole saabunud, on õpilasel õigus lahkuda, teavitades sellest enne direktorit või kedagi õpetajatest.
 • Väljasõidud algavad ja lõpevad eelnevalt kokku lepitud kogunemiskohas. Erandid lepitakse kokku vastutava õpetajaga enne väljasõitu.