Õppetöö

Õppetöö korraldus


Muusika

Muusikahuvialadel õpitakse neli aastat nooremas astmes ja seejärel jätkatakse kolm aastat vanemas astmes. Vanema astme lõpetamisel saadakse kooli lõputunnistus.
Soovi korral võib õpinguid jätkata lisaklassis kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Õpitakse põhipilli, solfedžot ja muusikalugu. Soovijad saavad lisaks õppida valikpilli, osaleda ansamblis või rahvatantsurühmas. Kes soovivad õppida väiksemas mahus, nende jaoks on vabaõpe. Lõputunnistust vabaõppes õppijatele ei väljastata, õppemaks on sama kui põhiõppe õpilastel. 
Õppetasu on muusikahuvialadel 25€ kuus.

Meil saavad õppida ka täiskasvanud. Täiskasvanud õppijale maksab üks individuaaltund 30€.

Koolieelikutel on võimalus käia kord nädalas pillitunnis. Enamasti jagatakse tund kahele päevale: 20 - 25 minutit korraga. Õppetasu on 25€ kuus.

 

Kunst

Kunstihuviala eelklassi võetakse vastu õpilasi alates põhikooli II klassist Kunstihuviala põhiõppes õpitakse viis aastat. Viienda klassi lõpetamisel saadakse lõputunnistus. Soovijad saavad soovi korral jätkata õppimist lisaklassis kuni gümnaasiumi lõpuni. Õpitakse maalimist, joonistamist, kompositsiooni ja kunstiajalugu. Alates teisest klassist osaletakse suvel toimuvas looduspraktika laagris. Ka kunstiõpilased võivad soovi korral õppida pilli ühel tunnil nädalas ning osaleda ansamblis või rahvatantsurühmas. 
​Õppetasu on kunstihuvialal 25€ kuus.

​Täiskasvanud on oodatud keraamikaringi, mille kuutasu on 30€.

 

Tants

Tantsuhuvialal õpitakse neli aastat nooremas astmes ja seejärel jätkatakse kolm aastat vanemas astmes. Vanema astme lõpetamisel saadakse kooli lõputunnistus. Soovi korral võib seejärel jätkata õppimist lisaklassis kuni gümnaasiumi lõpuni. Tegeletakse erinevate tantsustiilidega: Eesti oma tants, loovtants, kaasaegne tants, ballett. Ka tantsuõpilastel on võimalus õppida soovi korral pilli ühel tunnil nädalas või osaleda ansamblis. Vabaõppes on võimalik õppida rahvatantsu.
​Õppetasu on tantsuhuvialal 25€ kuus.

Täiskasvanutele korraldame soovijate olemasolul seltskonnatantsu kursusi, kehatöö- ja balletitreeninguid. 
Kuutasu 30€ osaleja kohta.

 

Kooli õppekavadega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis: õppekavad

 

Muusika

Muusikahuvialadel õpitakse neli aastat nooremas astmes ja seejärel jätkatakse kolm aastat vanemas astmes. Vanema astme lõpetamisel saadakse kooli lõputunnistus.
Soovi korral võib õpinguid jätkata lisaklassis kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Õpitakse põhipilli, solfedžot ja muusikalugu. Soovijad saavad lisaks õppida valikpilli, osaleda ansamblis või rahvatantsurühmas. Kes soovivad õppida väiksemas mahus, nende jaoks on vabaõpe. Lõputunnistust vabaõppes õppijatele ei väljastata, õppemaks on sama kui põhiõppe õpilastel. 
Õppetasu on muusikahuvialadel 25€ kuus.

Meil saavad õppida ka täiskasvanud. Täiskasvanud õppijale maksab üks individuaaltund 30€.

Koolieelikutel on võimalus käia kord nädalas pillitunnis. Enamasti jagatakse tund kahele päevale: 20 - 25 minutit korraga. Õppetasu on 25€ kuus.

 

Kunst

Kunstihuviala eelklassi võetakse vastu õpilasi alates põhikooli II klassist Kunstihuviala põhiõppes õpitakse viis aastat. Viienda klassi lõpetamisel saadakse lõputunnistus. Soovijad saavad soovi korral jätkata õppimist lisaklassis kuni gümnaasiumi lõpuni. Õpitakse maalimist, joonistamist, kompositsiooni ja kunstiajalugu. Alates teisest klassist osaletakse suvel toimuvas looduspraktika laagris. Ka kunstiõpilased võivad soovi korral õppida pilli ühel tunnil nädalas ning osaleda ansamblis või rahvatantsurühmas. 
​Õppetasu on kunstihuvialal 25€ kuus.

​Täiskasvanud on oodatud keraamikaringi, mille kuutasu on 30€.

 

Tants

Tantsuhuvialal õpitakse neli aastat nooremas astmes ja seejärel jätkatakse kolm aastat vanemas astmes. Vanema astme lõpetamisel saadakse kooli lõputunnistus. Soovi korral võib seejärel jätkata õppimist lisaklassis kuni gümnaasiumi lõpuni. Tegeletakse erinevate tantsustiilidega: Eesti oma tants, loovtants, kaasaegne tants, ballett. Ka tantsuõpilastel on võimalus õppida soovi korral pilli ühel tunnil nädalas või osaleda ansamblis. Vabaõppes on võimalik õppida rahvatantsu.
​Õppetasu on tantsuhuvialal 25€ kuus.

Täiskasvanutele korraldame soovijate olemasolul seltskonnatantsu kursusi, kehatöö- ja balletitreeninguid. 
Kuutasu 30€ osaleja kohta.

 

Kooli õppekavadega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis: õppekavad