Meie koolist

Põhiväärtused


Koostöö

Koolis töötab sõbralik ja toetav kollektiiv. Õpetajad osalevad kooli arendustegevuses, teevad ettepanekuid ja aitavad välja töötada koolielu korraldamiseks vajalikke dokumente. Õpetajad informeerivad lapsevanemaid oma ootustest õpilase edasijõudmise osas ja jagavad õigeaegselt informatsiooni koolis toimuva kohta. Lapsevanemad võtavad probleemide ja küsimuste korral õpetajaga ühendust, ühiselt arutades leitakse lahendus. Lapsevanem on koolis oodatud ja võetakse aeg, et temaga suhelda. Õpilane töötab tunnis mõttega kaasa ja teab, et võib küsimustega alati julgelt õpetaja poole pöörduda. Vallavalitsus toetab kooli tegevust ja väärtustab õpetaja tööd. Õpetajad on valmis panustama valla üritustesse nii esinemisega kui ka osalemisega. Kooli koostööpartneriteks on teised valla haridusasutused, noortekeskused, muuseum, rahvamajad. Tehakse koostööd teiste huvikoolide õpetajatega, osaletakse aineliitude tegevuses ja ühistel üritustel.

Pühendumus

Õpetajad on pühendunud õpetamisele ja õpilased on pühendunud õppimisele. Kõik õpilased on võrdsed, kõik tunnid nendega on tähtsad. Oma õpetatava alaga tegelemine on õpetaja elustiiliks, nii tekib õpilastes arusaamine, et kunsti, tantsu ja muusikaga tegelemine on tore ja vahva. Koolis õppimine eeldab ka perelt pühendumist. Vanemad loovad lastele võimaluse kodus harjutamiseks, käivad näitustel ja kontsertidel, jälgivad Stuudiumis laste edasijõudmist, mõtlevad läbi, kuidas lapsed pärast koolipäeva koju saavad.

Kompetentsus

Kooli õpetaja tunneb oma eriala ja leiab viise enesetäienduseks. Seda mitte ainult eriala oskusi silmas pidades, vaid õpitakse juurde ka õpetamise kunsti, et leida õpilasest lähtuvalt sobiv õppemeetod. Kooli õpetaja osaleb meeleldi koolitustel, loeb erialast kirjandust ja tutvub erialase materjaliga internetis. Käiakse meeleldi kontsertidel ja näitustel, et hoolitseda oma laia kultuurilise silmaringi eest. Õpetamise kõrval hoitakse endidki muusikuna, tantsijana või kunstnikuna vormis.

Loovus

Loovus annab võimaluse õpetada ja õppida uut moodi, paindlikult ja mängides. Käiakse ajaga kaasas, õpilasele pakutakse arenguks mitmekülgseid ja kaasaegseid võimalusi. Õpetajad tutvuvad erineva repertuaariga ja on valmis õpetama erinevaid stiile lähtuvalt õpilaste huvist. Õpetajad on võimelised ise välja mõtlema ja edasi arendama õppeülesandeid, on võimelised seadma ja looma lugusid, tantse ning kunstiteoseid. Soositud on õppijate poolne loovus. Tuginedes oma teadmistele ja oskustele leitakse ülesannetele ja olukordadele loovaid lahendusi.

Koostöö

Koolis töötab sõbralik ja toetav kollektiiv. Õpetajad osalevad kooli arendustegevuses, teevad ettepanekuid ja aitavad välja töötada koolielu korraldamiseks vajalikke dokumente. Õpetajad informeerivad lapsevanemaid oma ootustest õpilase edasijõudmise osas ja jagavad õigeaegselt informatsiooni koolis toimuva kohta. Lapsevanemad võtavad probleemide ja küsimuste korral õpetajaga ühendust, ühiselt arutades leitakse lahendus. Lapsevanem on koolis oodatud ja võetakse aeg, et temaga suhelda. Õpilane töötab tunnis mõttega kaasa ja teab, et võib küsimustega alati julgelt õpetaja poole pöörduda. Vallavalitsus toetab kooli tegevust ja väärtustab õpetaja tööd. Õpetajad on valmis panustama valla üritustesse nii esinemisega kui ka osalemisega. Kooli koostööpartneriteks on teised valla haridusasutused, noortekeskused, muuseum, rahvamajad. Tehakse koostööd teiste huvikoolide õpetajatega, osaletakse aineliitude tegevuses ja ühistel üritustel.

Pühendumus

Õpetajad on pühendunud õpetamisele ja õpilased on pühendunud õppimisele. Kõik õpilased on võrdsed, kõik tunnid nendega on tähtsad. Oma õpetatava alaga tegelemine on õpetaja elustiiliks, nii tekib õpilastes arusaamine, et kunsti, tantsu ja muusikaga tegelemine on tore ja vahva. Koolis õppimine eeldab ka perelt pühendumist. Vanemad loovad lastele võimaluse kodus harjutamiseks, käivad näitustel ja kontsertidel, jälgivad Stuudiumis laste edasijõudmist, mõtlevad läbi, kuidas lapsed pärast koolipäeva koju saavad.

Kompetentsus

Kooli õpetaja tunneb oma eriala ja leiab viise enesetäienduseks. Seda mitte ainult eriala oskusi silmas pidades, vaid õpitakse juurde ka õpetamise kunsti, et leida õpilasest lähtuvalt sobiv õppemeetod. Kooli õpetaja osaleb meeleldi koolitustel, loeb erialast kirjandust ja tutvub erialase materjaliga internetis. Käiakse meeleldi kontsertidel ja näitustel, et hoolitseda oma laia kultuurilise silmaringi eest. Õpetamise kõrval hoitakse endidki muusikuna, tantsijana või kunstnikuna vormis.

Loovus

Loovus annab võimaluse õpetada ja õppida uut moodi, paindlikult ja mängides. Käiakse ajaga kaasas, õpilasele pakutakse arenguks mitmekülgseid ja kaasaegseid võimalusi. Õpetajad tutvuvad erineva repertuaariga ja on valmis õpetama erinevaid stiile lähtuvalt õpilaste huvist. Õpetajad on võimelised ise välja mõtlema ja edasi arendama õppeülesandeid, on võimelised seadma ja looma lugusid, tantse ning kunstiteoseid. Soositud on õppijate poolne loovus. Tuginedes oma teadmistele ja oskustele leitakse ülesannetele ja olukordadele loovaid lahendusi.