Õppetöö

Uue õppuri meelespea


Õpilane kantakse huvikooli nimekirja lapsevanema või hooldaja avalduse alusel. Õpilane on kooli nimekirjas kuni huvikooli lõpetamiseni 5. (kunstihuviala) või 7. klassi lõpul (muusika, tants). Kui õpilane soovib õpingud varem katkestada, esitab lapsevanem kunstide kooli direktorile avalduse õpilase nimekirjast välja arvamiseks. Kuni õpilane on nimekirjas, seni tuleb maksta õppetasu.
Noorema astme lõpetamisel tantsu- ja muusikahuvialadel annab lapsevanem kunstide kooli direktorile kirjalikult teada, kas tema laps jätkab vanemas astmes või mitte.
Õppetasu makstakse Alutaguse Vallavalitsuse raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.
Täiskasvanud õppija või  tasulises ringis osaleja esitab hooaja algul samuti sisseastumisavalduse. Õpingute või ringis osalemise katkestamisel esitab täiskasvanu avalduse enda kooli nimekirjast välja arvamiseks. 

Õpilane kantakse huvikooli nimekirja lapsevanema või hooldaja avalduse alusel. Õpilane on kooli nimekirjas kuni huvikooli lõpetamiseni 5. (kunstihuviala) või 7. klassi lõpul (muusika, tants). Kui õpilane soovib õpingud varem katkestada, esitab lapsevanem kunstide kooli direktorile avalduse õpilase nimekirjast välja arvamiseks. Kuni õpilane on nimekirjas, seni tuleb maksta õppetasu.
Noorema astme lõpetamisel tantsu- ja muusikahuvialadel annab lapsevanem kunstide kooli direktorile kirjalikult teada, kas tema laps jätkab vanemas astmes või mitte.
Õppetasu makstakse Alutaguse Vallavalitsuse raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.
Täiskasvanud õppija või  tasulises ringis osaleja esitab hooaja algul samuti sisseastumisavalduse. Õpingute või ringis osalemise katkestamisel esitab täiskasvanu avalduse enda kooli nimekirjast välja arvamiseks.