Õppetöö

Valikained


Lisaks oma põhilisele huvialale saavad soovijad õppida valikpilli, osaleda ansamblis või rahvatantsurühmas. 

Lisaks oma põhilisele huvialale saavad soovijad õppida valikpilli, osaleda ansamblis või rahvatantsurühmas.