Vastuvõtt

Huvialad


Meil saab õppida järgmiset huvialadel:

kunst

tants 

muusika - klaver, viiul, kitarr, kannel, ukulele, löökpillid, mandoliin, karmoška, lõõts, plokkflööt ja akordion.  

​Lapsevanema poolt makstav õppetasu 25€ kuus. Omavalitsuse poolt kaetav kohatasu 315€ õpilase kohta kuus.

  
Sisseastumisavaldus esitatakse Iisaku Kunstide Kooli direktorile ARNO infosüsteemis.


Õppetöö toimub vastavalt EHISes kinnitatud õppekavadele: https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces

 

Meie õpetajad:


Kaja Tina (kunst)
Irina Sbrodova (klaver)
Valentina Järve (solfedžo, viiul, kitarr, akordion, mandoliin)
Ave Jääger-Nurgamaa (tants, kitarr, ukulele, mandoliin)
Inna Mihhailova (klaver, akordion, solfedžo)
Pille Nagel (kannel, plokkflööt, muusikalugu, solfedžo)
Ott Kaasik (kitarr, viiul)
Meeli Õunap (klaver, akordion, väikekannel, lõõts, karmoška)
​Kirill Žavoronkov (klaver, löökpillid)
 

Valentina Järve
Õpetaja Valja on särav ja värvikas isiksus. Ta on mõistev, hoolitsev, lausa emalik õpetaja. Alati on ta valmis oma õpilaste huvide eest seisma. Ta on emotsionaalne ja loominguline  muusik, kes läheb muusikasse sisse nii ise pilli mängides kui õpetades.  Valja on eeskujuks meile kõigile kolleegidelt õppimises. Kui kunstide kooli tuleb tööle uus õpetaja, uurib Valja temalt välja kõik parimad õpetamise nõksud ja nipid. Nii on temast saanud väga tugev erinevate pillide õpetamise metoodika tundja. Valja õpetab ja mängib akordionit, klaverit, kitarri, mandoliini ja viiulit. Valja on aktiivne muusikaelu edendaja meie piirkonnas. Ta juhendab mitmeid kollektiive ning teeb koostööd teiste meie kandi muusika- ja kultuurielu edendajatega. Sageli astub ta koos oma õpilastega üles valla sündmustel. Õpetaja Valja on tõline Eesti kultuurielu edendaja ja rahvamuusika traditsiooni kandja.

Ave Jääger-Nurgamaa
Ave on täiuslikkuse taotleja. Esinemisi võtab ta väga tõsiselt, püüab kõike perfektseks sättida - alati on tantsusammud lihvitud, stsenaarium valmis ja kostüümid triigitud-viigitud. Tal on palju ideid ning ta suudab neid ka ellu viia. Ave on väga loov tantsuõpetaja. Ükski tantsustiil ei käi talle üle võimete. Ballett, hip-hop, steptants, breik, rääkimata siis rahvatantsust või seltskonnatantsust - kõike saavad meie tantsulapsed soovi korral tema käe all proovida, sest Ave on vastutulelik ning võtab laste huvisid arvesse. Samas peab ta oluliseks õpilastes iseseisvuse kasvatamist. Ave on meie multitalent. Lisaks tantsimisele on ta õppinud ka mitmeid pille ning õpib neid järjest juurde. Ave mängib kitarri, mandoliini, ukulelet, viiulit, karmoškat, lõõtsa, akordionit ja klaverit. Nagu eelnevast vähe oleks, Ave õmbleb ise oma õpilastele imelisi tantsukleite ja fantaasiaküllaseid kostüüme. Ave on väga huvitatud oma õpilaste arengust. Ave läks mei ekoolis esimesena üle kujundavale hindamisele, mis lastele ja nende vanematele väga meeldib, sest selline tagasiside aitab arengule palju enam kaasa kui vaid pelgalt numbriline hinne. Tänu tema eeskujule oleme nüüd kogu kooliga võtnud kasutusele kujundava hindamise. Ave arvestab oma töös sellega, mis meie kogukonnas parasjagu toimumas. Näiteks, kui koolis on toimunud tantsupäevad, on nii mõnegi klassi tants sündinud tänu Ave kaasabile. Ave on tõeline pärimuse hoidja ja edasikandja. Ta suhtub pieteeditundega meie oma kultuuri. Ta ise kannab rahvariideid auga ning on oma tantsijate läbi viinud kogukonda teadmist, kuidas rahvariideid õigesti kanda. Oma jooga ja balletitreeningutega on ta andnud panuse terviseedendusse, rahvatantsurühmade läbi aga kogukonnatunde arendamisse.

Irina Sbrodova
Irina armastab muusikat hingepõhjani ja on alati valmis ka ise esinema. Olles ise väga hea pianist püüab ta loomulikult kasvatada häid pianiste ka oma õpilastest. Ta on huvitatud oma õpilaste arengust ning püüdleb selle poole, et klaverimängu algtõed saaksid kohe alguses õigesti omandatud. Irina elab kaasa oma õpilaste edule. Ta on küll nõudlik õpetaja, kuid samas tähtsustab ta ka head inimlikku suhet oma õpilastega. Irina käe all saavad õpilased väga tugeva klaverimängu põhja. Irina endine õpilane Grete Eliise Kask saavutas 2017. aastal vabariiklikul konkursil “Parim noor instrumentalist” vanimas vanusegrupis nii esikoha kui ka EMTA üliõpilaste eirpreemia. Õpilased ütlevad, et Irina on klaverõpetaja, kes oskab oma tööd väga hästi. Kolleegid hindavad teda kui lahket ja vastutulelikku kaaslast.

Inna Mihhailova
Kui õpilastelt küsida, siis nad ütlevad, et Inna on ilus, väga sõbralik, ülikannatlik ja jaksab seletada lõputult. Ta ei saa pahaseks, kui sa temalt igas tunnis sama asja üle küsid. Siis ta lihtsalt seletab jälle rahulikult otsast peale ja nii saabki kõik lõpuks selgeks. Kes on Inna juures tunnis käinud, see teab, et solfedžo on tore ja arusaadav aine. Inna oskab enne esinemist ja eksamit õpilastel pingeid maha võtta, rahustada ning julgustada. Inna on ka ise väga hea akordionimängija, aegajalt astub ta ikka valla sündmustel pilliga üles. Õpilased hindavad, et Inna on alati lahke, arvestab laste huvide ja soovidega. Ka kolleegid tõstavad esile Inna abivalmidust.

Kaja Tina
Kunstide koolis on meil kombeks öelda: “Kõik, mida Kaja käsi puudutab, muutub kunstiks.” Kaja on kunstide kooli staažikaim õpetaja. Ta on töötanud meil alates kooli rajamisest 1989. aastal. Kaja on andnud hindamatu panuse meie kandi inimeste maitse ning ilumeele arendamisele nii kunstide koolis lapsi õpetades kui ka seltsingut Iisaku Kunstiklubi juhendades. Nii mõnelegi seltsingulisele on kunstiklubi andnud tõuke oma töö või tegevusala leidmisel. Mitmetele tema õpilastele on kunstiõpingud andnud aluse oma tulevase elukutse omandamiseks. Kaja on aidanud mitmeid Iisaku asutusi kenaks kujundada. Raamatukogu ja koolisöökla seinu ehivad Kaja enda tehtud seinamaalingud.  Kaja on aidanud meie kogukonda ühendada nii kunstiklubi eestvedajana kui palju aastaid “Meie keskel” ajalehte toimetades.  Ta on ka Iisaku jõulu- ja lihavõtteturu idee väljakäia ning ellukutsuja. Vabatahtliku fotograafina on tal ikka olnud kombeks Iisaku sündmusi jäädvustada. Muuhulgas on Kaja leidlik taaskasutusspetsialist - nii mõnedki kolleegide kodudes üle jäänud vidinad on leidnud tee kunstide kooli õpilaste töödesse. Õpilased hindavad, et Kaja aitab neil jõuda oma stiili kujunemiseni, leiavad, et ta on väga tark ning neile meeldivad toredad jutud, mida Kaja mõnikord tunnis pajatab. Kolleegid tõstavad esile Kaja vastutulelikkust ja huumorimeelt. Aastal 2021 valiti õpetaja Kaja Ida-Viru aasta huviala õpetajaks.

Meeli Õunap
Meeli on nakatav rahvamuusik. Ikka valmis kaasa lööma ja muusikast rõõmu tundma nii ise mängides kui kontserte külastades. Ta osaleb meeleldi rahvamuusikute ettevõtmistes üle Eesti ning omab suurt sõprusringi mõttekaaslaste seas. Oma eeskujuga süstib ta õpilastesse armastust muusika vastu. Õpetajana on Meeli loominguline, sõbralik ja heatahtlik.

Kirill Žavoronkov
Kirill on seisukohal, et üks asi on õpetada noote ja teine asi on õpetada muusikat. Tema eesmärgiks on õpetada lapsed musitseerima. Tema tunnis on oluline rõhk kuulmise järgi mängimisel. Kuulmise järgi mängides jääb lugu palju paremini meelde, kui noodist mängides ja nii koguneb lastel kenake repertuaar, millega kasvõi perepeol esineda. Õpetamiseks püüab ta valida mitmekesist repertuaari, püüab leida lugusid, mis õpilast kõnetavad. Pillimängu seostab ta solfedžoga, neid tarkusi läheb vaja improviseerimisel ja omaloominguga katsetamisel, milleks ta samuti oma õpilasi innustab. Kirill peab väga oluliseks koostööd lapsevanematega.

Ott Kaasik
Ott on tunnustatud kitarrist, viiuldaja ning rahvamuusika seadete tegija. Ta on suurte kogemustega pilliõpetaja ning rahvapärase koosmusitseerimise innustaja. 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeo osana toimuval rahvamuusikapeol oli tal kanda rahvamuusikapeo assistendi roll. 

 

Meil saab õppida järgmiset huvialadel:

kunst

tants 

muusika - klaver, viiul, kitarr, kannel, ukulele, löökpillid, mandoliin, karmoška, lõõts, plokkflööt ja akordion.  

​Lapsevanema poolt makstav õppetasu 25€ kuus. Omavalitsuse poolt kaetav kohatasu 315€ õpilase kohta kuus.

  
Sisseastumisavaldus esitatakse Iisaku Kunstide Kooli direktorile ARNO infosüsteemis.


Õppetöö toimub vastavalt EHISes kinnitatud õppekavadele: https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces

 

Meie õpetajad:


Kaja Tina (kunst)
Irina Sbrodova (klaver)
Valentina Järve (solfedžo, viiul, kitarr, akordion, mandoliin)
Ave Jääger-Nurgamaa (tants, kitarr, ukulele, mandoliin)
Inna Mihhailova (klaver, akordion, solfedžo)
Pille Nagel (kannel, plokkflööt, muusikalugu, solfedžo)
Ott Kaasik (kitarr, viiul)
Meeli Õunap (klaver, akordion, väikekannel, lõõts, karmoška)
​Kirill Žavoronkov (klaver, löökpillid)
 

Valentina Järve
Õpetaja Valja on särav ja värvikas isiksus. Ta on mõistev, hoolitsev, lausa emalik õpetaja. Alati on ta valmis oma õpilaste huvide eest seisma. Ta on emotsionaalne ja loominguline  muusik, kes läheb muusikasse sisse nii ise pilli mängides kui õpetades.  Valja on eeskujuks meile kõigile kolleegidelt õppimises. Kui kunstide kooli tuleb tööle uus õpetaja, uurib Valja temalt välja kõik parimad õpetamise nõksud ja nipid. Nii on temast saanud väga tugev erinevate pillide õpetamise metoodika tundja. Valja õpetab ja mängib akordionit, klaverit, kitarri, mandoliini ja viiulit. Valja on aktiivne muusikaelu edendaja meie piirkonnas. Ta juhendab mitmeid kollektiive ning teeb koostööd teiste meie kandi muusika- ja kultuurielu edendajatega. Sageli astub ta koos oma õpilastega üles valla sündmustel. Õpetaja Valja on tõline Eesti kultuurielu edendaja ja rahvamuusika traditsiooni kandja.

Ave Jääger-Nurgamaa
Ave on täiuslikkuse taotleja. Esinemisi võtab ta väga tõsiselt, püüab kõike perfektseks sättida - alati on tantsusammud lihvitud, stsenaarium valmis ja kostüümid triigitud-viigitud. Tal on palju ideid ning ta suudab neid ka ellu viia. Ave on väga loov tantsuõpetaja. Ükski tantsustiil ei käi talle üle võimete. Ballett, hip-hop, steptants, breik, rääkimata siis rahvatantsust või seltskonnatantsust - kõike saavad meie tantsulapsed soovi korral tema käe all proovida, sest Ave on vastutulelik ning võtab laste huvisid arvesse. Samas peab ta oluliseks õpilastes iseseisvuse kasvatamist. Ave on meie multitalent. Lisaks tantsimisele on ta õppinud ka mitmeid pille ning õpib neid järjest juurde. Ave mängib kitarri, mandoliini, ukulelet, viiulit, karmoškat, lõõtsa, akordionit ja klaverit. Nagu eelnevast vähe oleks, Ave õmbleb ise oma õpilastele imelisi tantsukleite ja fantaasiaküllaseid kostüüme. Ave on väga huvitatud oma õpilaste arengust. Ave läks mei ekoolis esimesena üle kujundavale hindamisele, mis lastele ja nende vanematele väga meeldib, sest selline tagasiside aitab arengule palju enam kaasa kui vaid pelgalt numbriline hinne. Tänu tema eeskujule oleme nüüd kogu kooliga võtnud kasutusele kujundava hindamise. Ave arvestab oma töös sellega, mis meie kogukonnas parasjagu toimumas. Näiteks, kui koolis on toimunud tantsupäevad, on nii mõnegi klassi tants sündinud tänu Ave kaasabile. Ave on tõeline pärimuse hoidja ja edasikandja. Ta suhtub pieteeditundega meie oma kultuuri. Ta ise kannab rahvariideid auga ning on oma tantsijate läbi viinud kogukonda teadmist, kuidas rahvariideid õigesti kanda. Oma jooga ja balletitreeningutega on ta andnud panuse terviseedendusse, rahvatantsurühmade läbi aga kogukonnatunde arendamisse.

Irina Sbrodova
Irina armastab muusikat hingepõhjani ja on alati valmis ka ise esinema. Olles ise väga hea pianist püüab ta loomulikult kasvatada häid pianiste ka oma õpilastest. Ta on huvitatud oma õpilaste arengust ning püüdleb selle poole, et klaverimängu algtõed saaksid kohe alguses õigesti omandatud. Irina elab kaasa oma õpilaste edule. Ta on küll nõudlik õpetaja, kuid samas tähtsustab ta ka head inimlikku suhet oma õpilastega. Irina käe all saavad õpilased väga tugeva klaverimängu põhja. Irina endine õpilane Grete Eliise Kask saavutas 2017. aastal vabariiklikul konkursil “Parim noor instrumentalist” vanimas vanusegrupis nii esikoha kui ka EMTA üliõpilaste eirpreemia. Õpilased ütlevad, et Irina on klaverõpetaja, kes oskab oma tööd väga hästi. Kolleegid hindavad teda kui lahket ja vastutulelikku kaaslast.

Inna Mihhailova
Kui õpilastelt küsida, siis nad ütlevad, et Inna on ilus, väga sõbralik, ülikannatlik ja jaksab seletada lõputult. Ta ei saa pahaseks, kui sa temalt igas tunnis sama asja üle küsid. Siis ta lihtsalt seletab jälle rahulikult otsast peale ja nii saabki kõik lõpuks selgeks. Kes on Inna juures tunnis käinud, see teab, et solfedžo on tore ja arusaadav aine. Inna oskab enne esinemist ja eksamit õpilastel pingeid maha võtta, rahustada ning julgustada. Inna on ka ise väga hea akordionimängija, aegajalt astub ta ikka valla sündmustel pilliga üles. Õpilased hindavad, et Inna on alati lahke, arvestab laste huvide ja soovidega. Ka kolleegid tõstavad esile Inna abivalmidust.

Kaja Tina
Kunstide koolis on meil kombeks öelda: “Kõik, mida Kaja käsi puudutab, muutub kunstiks.” Kaja on kunstide kooli staažikaim õpetaja. Ta on töötanud meil alates kooli rajamisest 1989. aastal. Kaja on andnud hindamatu panuse meie kandi inimeste maitse ning ilumeele arendamisele nii kunstide koolis lapsi õpetades kui ka seltsingut Iisaku Kunstiklubi juhendades. Nii mõnelegi seltsingulisele on kunstiklubi andnud tõuke oma töö või tegevusala leidmisel. Mitmetele tema õpilastele on kunstiõpingud andnud aluse oma tulevase elukutse omandamiseks. Kaja on aidanud mitmeid Iisaku asutusi kenaks kujundada. Raamatukogu ja koolisöökla seinu ehivad Kaja enda tehtud seinamaalingud.  Kaja on aidanud meie kogukonda ühendada nii kunstiklubi eestvedajana kui palju aastaid “Meie keskel” ajalehte toimetades.  Ta on ka Iisaku jõulu- ja lihavõtteturu idee väljakäia ning ellukutsuja. Vabatahtliku fotograafina on tal ikka olnud kombeks Iisaku sündmusi jäädvustada. Muuhulgas on Kaja leidlik taaskasutusspetsialist - nii mõnedki kolleegide kodudes üle jäänud vidinad on leidnud tee kunstide kooli õpilaste töödesse. Õpilased hindavad, et Kaja aitab neil jõuda oma stiili kujunemiseni, leiavad, et ta on väga tark ning neile meeldivad toredad jutud, mida Kaja mõnikord tunnis pajatab. Kolleegid tõstavad esile Kaja vastutulelikkust ja huumorimeelt. Aastal 2021 valiti õpetaja Kaja Ida-Viru aasta huviala õpetajaks.

Meeli Õunap
Meeli on nakatav rahvamuusik. Ikka valmis kaasa lööma ja muusikast rõõmu tundma nii ise mängides kui kontserte külastades. Ta osaleb meeleldi rahvamuusikute ettevõtmistes üle Eesti ning omab suurt sõprusringi mõttekaaslaste seas. Oma eeskujuga süstib ta õpilastesse armastust muusika vastu. Õpetajana on Meeli loominguline, sõbralik ja heatahtlik.

Kirill Žavoronkov
Kirill on seisukohal, et üks asi on õpetada noote ja teine asi on õpetada muusikat. Tema eesmärgiks on õpetada lapsed musitseerima. Tema tunnis on oluline rõhk kuulmise järgi mängimisel. Kuulmise järgi mängides jääb lugu palju paremini meelde, kui noodist mängides ja nii koguneb lastel kenake repertuaar, millega kasvõi perepeol esineda. Õpetamiseks püüab ta valida mitmekesist repertuaari, püüab leida lugusid, mis õpilast kõnetavad. Pillimängu seostab ta solfedžoga, neid tarkusi läheb vaja improviseerimisel ja omaloominguga katsetamisel, milleks ta samuti oma õpilasi innustab. Kirill peab väga oluliseks koostööd lapsevanematega.

Ott Kaasik
Ott on tunnustatud kitarrist, viiuldaja ning rahvamuusika seadete tegija. Ta on suurte kogemustega pilliõpetaja ning rahvapärase koosmusitseerimise innustaja. 2023. aasta noorte laulu- ja tantsupeo osana toimuval rahvamuusikapeol oli tal kanda rahvamuusikapeo assistendi roll.